Koncom roku 2020 plánujeme krytie Odetky a Buckyho.

Krytie Darcym sme museli zrušiť, nakoľko situácia s koronavírusom je veľmi vážna a nedostaneme sa do Čiech.

              Rodičmi budú opäť:

Inter.CH C.I.E. Grand CH KHYANNES Buckshot

CH Odeta od Alpské protěže

Fotky Odetkiných šteniatok z predošlého vrhu nájdete v sekcii

"Vrh FAITH FLAME"

Fotky všetkých Buckyho šteniatok nájdete v menu dolu v sekcii

"Buckyho šteniatka"