OCENENIA

BELLANICE ARTEGERD "Lana" získala veľmi veľa výstavných titulov, ako sú : Junior šampión Slovenska a Českej republiky, Šampión Slovenska, GRAND šampión Slovenska, Výstavný šampión, Super GRAND šampion a INTER šampión C.I.E.

Do súčasniosti získala  množstvo ocenení:  1 x BIG 3, 17  x BOB, 4 x BOS, 4 x BOJ, 14 x CACIB a 3 x res. CACIB, 21 x CAC, 6 x CAJC,   získala 3 nominácie na Crufts 2016 a 1 nomináciu na Crufts 2017  a 2018,  v neposlednom rade  získala 1. miesto v súťaži o najúspešnejšieho výstavného jedinca svojho plemena v roku 2015 a titul Klubového víťaza MSKAO 2016 a Klubového víťaza SKPS 2016

KHYANNES BUCKSHOT "Bucky"  , nakoľko pochádza z pracovno - výstavnej línie má predpoklady úspešne zabodovať v obidvoch oblastiach.

Bucky ako 4,5 mesačný získal svoj prvý titul VN1 na Špeciálnej klubovej výstave v Kamennom Mlyne a zároveň vyhral Najlepšie šteňa výstavy.

Na Medinárodnej výstave psov DUOCACIB Nitra získal svoj PRVÝ titul CAJC v triede mladých,  čím otvoril svoju cestu k mnohým  šampionátom krásy,  v ktorej úspešne pokračuje. 

Do dnešného dňa Bucky získal množstvo titulov: 

Junior šampiónom Slovenska a Junior šampión Čiech, Šampión Slovenska a GRAND šampón Slovenska. V súčasnosti máme otvorený INTER šampionát, ktorý dúfajme čoskoro dokončíme, rovnako ako titul Českého šampiona.

Doposiaľ získal BIS 2, BIG 3, 5 x BOJ, 3x BOB, 3 x BOS,  4 x CACIB, 2x res.CACIB, 7 x CAJC, 10 x CAC, 3 x res.CAC,  Najlepší Anglický stavač BIS 1 - Víťaz Putovného pohára , Junior klubový víťaz 2016,  Kvalifikácia na Cruft 2017, v neposlednom rade  získal 2. miesto v súťaži o najúspešnejšieho výstavného jedinca svojho plemena v roku 2017

ODETA OD ALPSKÉ PROTĚŽE "Odie"   je milá , veľmi temperamentná fenka.  Nakoľko pochádza z Českej pracovnej línie, jej kvality sa prejavujú hlavne na poli.

Jeden z prvých výstavných úspechov dosiahla vo svojom rodnom meste na Medzinárodnej výstave v Českých  Budějoviciach, kde dostala svoj prvý CAJC, a Junior BOB. Ďalej získala 5 x CAC, res.CAC, res.CACIB

V súčasnosti sme dokončili Slovenský šampionát, a Odie sa stala novým Šampionom krásy Slovenska.

V neposlednom rade  získala 3. miesto v súťaži o najúspešnejšieho výstavného jedinca svojho plemena v roku 2017

LANAMORE ALPHA EDITION ANGELO "Angie" je šteňa z nášho prvého vrhu, z výstavne veľni dobrým rodokmeňom. 

Svoje prvé úspechy začal ako 5,5 mesačný na Klubovej výstave v Slavkove, kde získal titul VN1 a zvíťazil ako Najlepšie šteňa výstavy.

Postupne na ďalších Medzinárodných výstavách získal ďalšie tituly VN1 a stal sa tak Šampionom šteniat.

Od svojich 9-tich mesiacov sa zaradil do triedy mladých,kde získal titul Junior šampionom Slovenska

V lete 2018 Angelo dokončil svoj tretí šampionát a stal sa Junior šampionom Českej republiky

COCO CHANEL LANAMORE LYMARKOS "Cocolka" - Začala veľmi sľubne svoju výstavnú karieru, získala 5 x VN1 či jej pomohlo získať titul Šampiona šteniat. 

Cocolka sa v lete 2018 stala Junior šampionom Slovenska a vo februári 2019 dokončila titul Junior šampion Českej republiky.

V jeseni 2018 zložila skúšku poľovných vlôh T.A.N. a stal sa ďalšou chovnou fenou na Slovensku.

Dúfame, že bude vo svojich úspechoch pokračovať naďalej.

PREHĽAD VÝSTAV A DIPLOMOV

 Vo februári 2018 na  Medzinárodnej a  Národne výstave v Nitre a Bratislave dokončili Lana, Odie, Angelo a Coco svoje šampoionáty.

Týmto sa všetci členovia nášho Lanamore klanu šampionmi.

Super GRAND CH Bellanice Artegerd "Lana"

CH Odeta od Alpské protěže "Odie"

JCH Lanamore Alpha Edition Angelo "Angie"

CH puppies Coco Chanel Lanamore Lymarkos "Cocolka"

 

BellaniceArtegerd - Junior šampion Slovenskej republiky

Bellanice Artegerd - Junior šampion Českej republiky

Bellanice Artegerd - Šampion Slovenskej republiky

Klubová výstava MSKAO v Slavkove u Brna 7.5.2016

 

Bucky v triede mladých obsadil 1. miesto  s titulom CAJC, pod odborným vedením Jitky Svobodovej

Lana v triede šampionov získala 1. miesto s titulom CAC a zároveň  celkové oceniene Kubový víťaz a BOS

Spojená výstava Slovenský klub pointrov a setrov  a Špeciána výstava VII. skupiny FCI 

22.5.2016 v Dunajskej Lužnej

 

Naše cenenia:

LANA -   Výborný 1, CAC, BOS a Klubový víťaz

BUCKY - Výborný 1, CAJC, BOJ, BOB, Klubový víťaz mladých, BIS v sk. anglických stavačov, Víťaz putovného klubového pohára 

ODIE -    Výborný

Som veľmi hrdá na mojich miláčikov  za dosiahnuté výsledky

KHYANNES BUCKSHOT "BUCKY" - Dokončil svoj Junior šampionát na Národnej výstave všetkých plemien v Nitre  10.júna 2016

Získané ocenenia:  Výborný 1,  CAJC a BOJ

Jumior šampion Slovenskej republiky

BELLANICE ARTEGERD "Lana"  dokončila 11. júna 2016 na Medzinárodnej výstave CACIB GRAND PRIX Slovakia Nitra svoj šampionát a stala sa GRAND Šampinom Slovenska

Získané ocenenie : Výborný 1, CAC,  CACIB,  BOB

Náš trojvíkendový výstavný maratón sa skončil opäť niekoľkými pohármi a medajlami do našej zbierky

7.8. 2016 Špeciálna klubová výstava Kamenný Mlyn 

Bellanice Artegerd "Lana"            - Výb.1, CAC, BOB, Víťaz Špeciálnej

                                                         klubovej výstavy 2016

Khyannes Buckshot "Bucky"        - Výb.1, CAC

Odeta od Alpskej protěže "Odie"- Výb.2

 

13.8. 2016  Medzinárodná výstava  psov InterBohemia Mladá Boleslav

Khyannes Buckshot "Bucky"        - Výb.1, CAJC, BOJ

 

20.-21.8. 2016 Medzinárodná výstava psov  DuoDanube Bratislava

1.deň - Bellanice Artegerd "Lana"            - Výb.1, CAC, CACIB, BOS

             Khyannes Buckshot "Bucky"        - Výb.1, CAC, CACIB, BOS

2. deň- Bellanice Artegerd "Lana"          - Výb.1, CAC, CACIB, BOB

              Khyannes Buckshot "Bucky"       - Výb.1, CAC, CACIB,BOS

Za krásne predvedenie mojich miláčikov v čase mojej zdravotnej indispozície ďakujem milým  handlerkám  Veronike Olešovskej a Jitke Svobodovej

 

KHYANNES BUCKSHOT "Bucky" - 17 mesiacov
24.9.2016 - Moravskoslezká národná výstava psov Brno
tr.mladých: V1,CAJC, BOJ
posudzovateľ: MVDr. F.Šimek,  handling : Jitka Svobodová
Splnil podmienky pre získanie titulu JUNIOR ŠAMPION ČESKEJ REPUBLIKY

Medzinárodná výstava psov České Budejovice 8.10.2016

Bellanice Artegerd "LANA"-V1, CAC,  CACIB, BOB, Cruft´s kvalifikácia 2017

Khyannes Buckshot "Bucky"- V1, CAC, CACIB, BOS, Cruft´s kvalifikácia 2017

Odeta od Alpské protěže "Odie"-V1, CAC, BOJ

Na Medzinárodnej výstave v Nitre 14.-15.januára 2017 Bucky dokončil svoj šampionát a stal sa Slovenským šampionom krásy

Na Medzinárodnej výstave DuoCacib Bratislava 1.-2. apríla 2017 Lana dokončila svoj Interšampionát a stala sa Interšampionom

Angelinov krásny debut na Klubovej výstave MSKAO v Slavkove u Brna sa skončil veľkým úspechom.

Puppy class- Very promising 1 - Best puppy in show!!!

Ocenenie Lany a Buckyho na Klubovej výstave v Slavkove

Lana - Výborný 1, CAC, BOS, Klubový víťaz

Bucky - Výborný 2, res.CAC

Klubová výstava SKPS a FCI 7 vo Vlčkovciach 21.mája 2017

Lana - V1, CAC, KV, BOB

Bucky - V2, res.CAC

Odie - V2, res.CAC

Angelo - Nádejný 1

Veľmi nás potešilo  stretnutie s Laninými deťmi Areen a Abashou